גם מוסך ס.נ.ה מרכז שרות לרכב הציפורי – נוף הגליל,

בחר בליפט מקבילית  KONI SKY  בכושר הרמה 20 טון.

stertil koni

פסגת הטכנולוגיה של מרימי המסילות לרכב כבד בעולם!

הליפט ללא קורות רוחב וללא עמודים,

מאפשר גישה נוחה ביותר למרים ולרכב המורם עליו.

המערכת ההידראולית נשלטת באופן אלקטרוני ללא צורך בעזרים מכניים,

מערכת מדידי הגובה מוודאים כי אף אם יהיו הפרשי משקל בין הצדדים המורמים,

המרים ישמור על איזון ויאפשר פעולה חלקה ללא הפרעות.