Coil Overs

יש לך אדרנלין בראש,
זורמת לך מהירות בדם?
זה הזמן להנות מהבולמים המתכווננים ברמה הגבוהה ביותר.
היגוי אגרסיבי הניתן ע”י כיוון גובה הקפיצים ברכב.
יחס של מחיר נכון ותמורה גבוהה מספק את הבולמים בעלי אורך החיים הגבוה והביצועים למסלול המרוצים.

אחיזת כביש אגרסיבית, היגוי מושלם, והורדת מרכז כובד כל אלה ניתנים לשינוי ע”י הורדה והרמה של גובה המרכב עד מהלך של 45ממ.

הקיט כולל ארבעה בולמים ברמה הגבוהה ביותר שניתן לבקש עם ארבע קפיצים המתאימים בדיוק המירבי לבולמים אותם הם פוגשים.

שתף:

כל הזכויות שמורות לא.ס. ורטהיים בע"מ