ציוד לשמן שרוף Samoa

מיכלי ריקון שמן 70 ליטר 373200 - מיכל ריקון שמן עם משאבה 373300 - מיכל ריקון שמן עם חיבור מהיר למשאבה חיצונית 373400 - מיכל ריקון עם שחרור בלחץ אוויר 373600 - מיכל לשאיבת השמן דרך חור המדיד deep stick מיכלי ריקון שמן 100 ליטר 372200 - מיכל ריקון שמן עם משאבה 372300 - מיכל ריקון שמן עם חיבור מהיר למשאבה חיצונית 372400 - מיכל ריקון שמן עם שחרור בלחץ 372600 - מיכל לשאיבת השמן דרך חור המדיד deep stick
ציוד לשמן שרוף Samoa
ציוד לשמן שרוף Samoa
ציוד לשמן שרוף Samoa
ציוד לשמן שרוף Samoa
ציוד לשמן שרוף Samoa
ציוד לשמן שרוף Samoa
ציוד לשמן שרוף Samoa
ציוד לשמן שרוף Samoa
ציוד לשמן שרוף Samoa
ציוד לשמן שרוף Samoa

שתף