EHC Teknik ab

החזון של החברה פשוט; הפחתת פליטות למען סביבת עבודה טובה יותר. כמו כן, המשימה שלהם הינה להיות מובילי השוק בפיתוח, ייצור ומכירה של מסננים להפחתת פליטות, תמיד עם הלקוח במרכז.

עסק עם מחויבות מתמשכת לסביבות עבודה בטוחות ואוויר נקי.

כל מסנני חלקיקי הדיזל פותחו במטרה לשפר את סביבות העבודה עבור העובדים במוסכים, מבני אחסון מכונות ומקומות עבודה אחרים בהם מופעלות מכונות. לא משנה אם הם נוסעים למרחקים ארוכים או קצרים, בתוך הבית או בחוץ.