מערכות כיסוי בורות

מערכת פנאומטית לסגירת בורות, בחינה וטיפול וניתנת להתאמה לכל בור בחינה או טיפול קיימים. מערכת זו מעלה את רמת הבטיחות במוסך לרמה הגבוהה ביותר.

כל הזכויות שמורות לא.ס. ורטהיים בע"מ