מערכות כיסוי בורות

מערכת פנאומטית לסגירת בורות, בחינה וטיפול וניתנת להתאמה לכל בור בחינה או טיפול קיימים. מערכת זו מעלה את רמת הבטיחות במוסך לרמה הגבוהה ביותר.