ליפט Sky מקבילית

ליפטי SKY הינם פיתוח של חברת Stertil Koni למרים האידיאלי ביותר למוסכי רכב כבד.

את המרים ניתן להתקין על רצפת המוסך או שקוע ברצפת המוסך שלא יבלוט כלל ויאפשר עלייה קלה לרכב.

המרים מגיע במגוון אורכים החל מ7 מ' עד 14.5 מ' של אורך המסילות.

הן במרים שקוע והן במרים על הקרקע גובה ההרמה יהיה 1.75 מ' מרצפת המוסך. והודות למבנה הזרועות היחודי ניתן לעבור תחת מסילות הליפט המורם ללא בעייה.

כל הזכויות שמורות לא.ס. ורטהיים בע"מ