נמל אשדוד – מערכת שמנים ממוחשבת ל 5 מוסכים עם התמשקות לSAP

התקנת מערכת שמן בנמל אשדוד הכוללת מערכת ניהול שמנים ממוחשבת עם התממשקות כל המערכת עם בסיס הנתונים של הנמל לשליטה מלאה בכל כמויות השמנים המנופקות וגם בשליטה על מלאי השמנים.

עם למעלה מ 120 גלגלות זהו אחד הפרוייקטים הגדולים והמוצלחים.

נמל אשדוד – מערכת שמנים ממוחשבת ל 5 מוסכים עם התמשקות לSAP
נמל אשדוד – מערכת שמנים ממוחשבת ל 5 מוסכים עם התמשקות לSAP
נמל אשדוד – מערכת שמנים ממוחשבת ל 5 מוסכים עם התמשקות לSAP
נמל אשדוד – מערכת שמנים ממוחשבת ל 5 מוסכים עם התמשקות לSAP
נמל אשדוד – מערכת שמנים ממוחשבת ל 5 מוסכים עם התמשקות לSAP
נמל אשדוד – מערכת שמנים ממוחשבת ל 5 מוסכים עם התמשקות לSAP
נמל אשדוד – מערכת שמנים ממוחשבת ל 5 מוסכים עם התמשקות לSAP
נמל אשדוד – מערכת שמנים ממוחשבת ל 5 מוסכים עם התמשקות לSAP
נמל אשדוד – מערכת שמנים ממוחשבת ל 5 מוסכים עם התמשקות לSAP
נמל אשדוד – מערכת שמנים ממוחשבת ל 5 מוסכים עם התמשקות לSAP
נמל אשדוד – מערכת שמנים ממוחשבת ל 5 מוסכים עם התמשקות לSAP