מוסך איווקו פארק ראם סמל”ת

מוסך איווקו החדש בבני עייש פארק ראם התחדש ב 5 ליפטים Y בכושר הרמה 35 טון מתוצרת stertil-koni הולנדית עם ג’ק מרכזי לשחרור הגלגלים.
מערכת ניהול שמנים ממוחשבת מתוצרת SAMOA ספרד הגדולה בישראל במוסך משאיות. בודק בלמים, Break Tester מתוצרת Autop Stenhoj

מוסך איווקו פארק ראם סמל”ת
מוסך איווקו פארק ראם סמל”ת
מוסך איווקו פארק ראם סמל”ת
מוסך איווקו פארק ראם סמל”ת
מוסך איווקו פארק ראם סמל”ת
מוסך איווקו פארק ראם סמל”ת
מוסך איווקו פארק ראם סמל”ת
מוסך איווקו פארק ראם סמל”ת
מוסך איווקו פארק ראם סמל”ת
מוסך איווקו פארק ראם סמל”ת
מוסך איווקו פארק ראם סמל”ת
מוסך איווקו פארק ראם סמל”ת