אגד אחיסמך מערכת שמנים ממוחשבת

הותקנה מערכת שמנים ממוחשבת עם  40 גלגלות והתממשקות לבסיס הנתונים של אגד.

אגד אחיסמך מערכת שמנים ממוחשבת
אגד אחיסמך מערכת שמנים ממוחשבת
אגד אחיסמך מערכת שמנים ממוחשבת
אגד אחיסמך מערכת שמנים ממוחשבת
אגד אחיסמך מערכת שמנים ממוחשבת
אגד אחיסמך מערכת שמנים ממוחשבת