Black Diamond

כפפות עבודה השחורות המקוריות החזקות במיוחד, חד פעמיות אך ניתנות לשימוש חוזר. הכפפות ששינו את שוק הכפפות החד פעמיות. היחידות שמתאימות לסמארטפון!